Menu
Motivationsbehandling i Odense, Assens og Svendborg ArrestPrintvenlig side

Stofmisbrugere har siden juni 2004 fået mulighed for, at påbegynde motivations behandling allerede mens de sidder varetægtsfængslet/fængselet i Odense Arrest. Fra april 2007 er tilbud udvidet til også at gælde indsatte i Assens og Svendborg arrester.

Det utraditionelle tilbud er resultatet af et samarbejde mellem Kriminalforsorgen, Politiet, Odense Kommune og Rusmiddelcenter Odense.

Motivationsbehandlingen er bygget op som et gruppeforløb, hvor den indsatte sammen med andre stofmisbrugere bliver præsenteret for en række problemstillinger i behandlingssammenhæng, der relaterer til deres stofmisbrug.


Formål:
At medvirke til, at den indsatte bibringes større fokus på afhængigheden og dennes konsekvenser via gruppebehandling samt individuelle behandlingssamtaler, for der igennem motiveres til videre behandling.


Målgruppen:
Aktive misbrugere der er indsat i Odense, Assens og Svendborg Arrest for stofrelateret kriminalitet, hovedsageligt varetægtsfængslede. Der er især tænkt på den gruppe, som dømmes gentagne gange for stofrelateret kriminalitet, og som ikke har profiteret af tidligere behandlingstilbud. Tilbuddet skal dog kunne benyttes af alle med et stofmisbrug.

Behandlingsmål:
Behandlingen skal motivere og afklare den enkelte indsatte til beslutning om og forberedelse til fortsat behandling.
Skabe en proces, for en (realistisk) målsætning samt synliggøre og motivere klientens egne ansvarskompetencer.
Efterfølgende behandling kan være i et dags/døgntilbud i Privat, Kommunalt regi eller i en stoffri afdeling/behandlingsafdeling i Kriminalforsorgens institutioner.


Ud over gruppebehandlingen tilbydes stofmisbrugerne individuelle samtaler, hvor fokus rettes mod mere individuelle problemstillinger. Det skal blandt andet afklares, hvilke ønsker og behov stofmisbrugeren har til et eventuelt behandlingstilbud under eller efter endt afsoning.
Desuden tilbyde individuelle motivationsforløb for de indsatte, der ikke er egnet til, at indgå i en gruppesammenhæng eller må udgå af gruppen f.eks. pga. tilpasningsvanskeligheder.

Individuelle motivationsforløb kan således tilbydes indtil den indsatte skal løslades eller overflyttes til anden afsoning/behandling fra Odense, Assens og Svendborg Arrest.

Projektet løber frem til udgangen af 2009 og er finansieret af Kriminalforsorgens sats-puljemidler.

Kontaktperson:

Projektleder
Gitte Kromann Jacobsen
Rusmiddelcenter Odense 
mobil 40406958 - Email gkj@odense.dk


Nyheder
Nyhedsbrev