Menu
Børn i familier med stofmisbrugPrintvenlig side
Projektets målsætning 
  • At sikre at børnefamilieperspektivet indgår som en systematisk del af Rusmiddelcenter Odense 
  • At sikre samarbejde mellem Rusmiddelcenter Odense og socialforvaltningen om henvisning af klienter til Rusmiddelcenter Odense  og støtte til børnene.
  • At sikre at personalet i den pædagogiske sektor kvalificeres til at se børnenes problemer, give den daglige støtte og samarbejde med socialforvaltningen og Rusmiddelcenter Odense, hvor det er nødvendigt.

Baggrund for projektet:

Alt for mange børn af stofmisbrugende forældre ses ikke, eller får vurderet deres situation, uden at problemstillinger omkring misbruget i hjemmet kommer for dagens lys.

Stofmisbrugere med børn er svære samarbejdspartnere, der ikke altid reagerer positivt og samarbejdsvilligt på kontakten med de sociale myndigheder.

Dette forhold kan blandt andet skyldes, at misbrug er forbundet med megen skam, at mange er bange for at slippe stofferne.

Mere upåagtet er det faktum, at ganske mange stofmisbrugere har hjemmeboende børn og løfter deres forældrerolle på undertiden vanskelige vilkår og med en række odds imod sig.

Blandt de negavtive odds er angsten for at barnet kunne blive anbragt, frygten for at falde igennem i andre forældres øjne, tvivlen om hvornår og hvordan man fortæller sit barn, at mor eller far er i behandling med metadon. Alt sammen ting der bidrager til den sociale isolation, som er mange stofbrugende forældres lod, et vilkår som man i øvrigt også kender inden for familier med alkoholproblemer.

Det betyder, at en stor del af stofmisbrugere med børn ikke er interesserede i et behandlingstilbud, og ofte vil forsøge at skjule eller minimere deres misbrugsproblematik.


Børn der lever i familier med stofmisbrug, har en højere risiko for fysiske, psykiske, psykosomatiske og sociale problemer. Problemerne kan give symptomer af meget forskellig karakter, og forudsætningerne for, som professionel, at støtte de børn er først og fremmest at få øje på dem og deres problemer samt at være opmærksom på alle tegn på mistrivsel.

Mange af børnene reagerer ved at gøre sig umage med at være dygtige og flinke, så hemmeligheden ikke opdages, og så forældrene måske ikke har brug for at tage stoffer. En yderligere grund til at børnene kan virke usynlige er, at de som følge af den daglige uforudsigelighed bliver ekstremt tilpasningsdygtige, får vanskeligt ved at mærke egne behov og derfor bliver mere optagede af at opfylde andres.

Familiernes komplekse situation, deres manglende tillid til systemet og deres manglende indstilling til samarbejde og behandling stiller særlige krav til de professionelles arbejde og samarbejde. Ofte er samarbejdet mellem offentlige instanser ganske omfattende i sager, der omhandler stofmisbrugere med børn. Dette stiller særlige krav til, at de offentlige instanser samarbejder.

Som en del af projektet har Rusmiddelcenter Odense etableret et Famile-Team bestående af:
1 misbrugskonsulent, Rusmiddelcenter Odense
1 børne-familiekonsulent, Rusmiddelcenter Odense

Rusmiddelcenter Odenses Familie-team tilbyder:
Supervision/rådgivning i vanskelige sager, hvor der forekommer eller er mistanke om stofmisbrug.
Motiverende samtaler med forældrene.
Støttende/aflastende samtaler med børnene.

Formålet med Familie-teamet:
At sikre stofmisbrugere med børn får den hjælp og støtte, som er gavnligt for dem og deres familie.
At videreformidle og integrere specialviden, alle de steder det er relevant. Familie-teamet foretager ikke ”forældreevne undersøgelser”. Når Familie-teamet samarbejder med andre professionelle, er det altid i tæt samarbejde med brugeren.

Har du brug for faglig sparring
Ønsker du viden om børn i familier med stofmisbrug
Vil du tale om din bekymring

Kontakt:
Familiekonsulent & Projektleder                
Steen Jakobsen                                                             
Tel. 21608321                                    
Email. stej@odense.dk


Nyheder
Nyhedsbrev